TIG
Cross border services

1. Het samenstellen en begeleiding van strategische partners voor het ontwikkelen van innovatieve projecten en diensten.
2. Kennismanagement, scholing en training voor competentie ontwikkeling van klanten
3. Consultancy diensten en inzet van internationale professional experts.


Coaching
Meestal vervult TIG in grootschalige innovatieprojecten de innovatiemanagersrol en helpt zij samenwerkende organisaties in projecten bij het versnellen van investeringsbeslissingen.

TIG Swot-, stakeholders- en scenarioanalyses
TIG Swot-, stakeholders- en scenarioanalyses met investeringsteams om inzicht te krijgen in investeringsvraagstukken.

TIG Informal Investment Match Making
Bij Informal Investment Match Making draagt TIG zorg voor een rechtspersoon die geld kennis, ervaring én een netwerk beschikbaar stelt aan een kansrijke onderneming of innovatie.

Technology Investment Meetings
Technology Investment Meetings dit zijn grondig voorbereide Match Making Meeting tussen hoog niveau investeringsteams van uitbesteders en hoog gekwalificeerde toeleveranciers inclusieve resultaatgerichte follow-up.

Workshops
In verschillende workshops voor investeringsteams van uitbesteders en toeleveranciers worden concrete investeringsvraagstukken uitgewerkt naar kritische succesvoorwaarden en financiële- en technologische onzekerheden. Investeringsteams worden vooraf uitgebreid geënquêteerd over hun investeringsvraagstukken, kritische succesvoorwaarden en financiële- en technologische onzekerheden.

Pre-project assitentie
Pre-project assistentie t.b.v. het gestructureerd opstarten van samenwerkingsprojecten.
TIG ontwikkelt voor relaties businesscases.

Interim Directie & projectmanagement
TIG
Interim Directie, Programma- & projectmanagement richt zich op de samenwerking tussen opdrachtgevers, toeleveranciers en wetenschapsinstellingen als kennispartners.& projectplannen en draagt zorg voor de uitvoering en implementatie van programma's en projecten.

Nadere omschrijving visie Technology Investment Group